“Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”
 
“Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.” (Trích Nghị định Chính phủ về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 
Là trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước, Hà Nội cũng phải đối mặt với tất cả những khó khăn và thử thách mà đất nước phải trải qua. Song nhờ những quyết sách hợp lý của Đảng và Nhà nước, nhờ sự năng động sáng tạo của lãnh đạo thành phố, nhờ sức sống của toàn dân, Hà Nội cũng đã vươn mình trỗi dậy để tiếp tục xứng đáng với vị trí đầu não của mình. Trong vòng 10 năm, từ 1990 đến 2000, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Hà Nội đạt 11,6%, GDP bình quân đầu người từ 446 USD đã tăng lên tới 990 USD. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở một số lĩnh vực đã phát triển, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 11 lần. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng được nâng cấp, phát triển. Đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận dân cư được cải thiện.
 
Góp mình vào sự phát triển toàn diện của thủ đô không thể không kể đến vai trò tích cực của các thành phần kinh tế khác nhau, trong đó có một bộ phận không nhỏ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số lượng các doanh nghiệp này tại Hà Nội cũng tuân theo quy luật chung của đất nước, đó là ngày càng thêm phong phú, đa dạng.
 
Bên cạnh sự ra đời của ngày càng nhiều các doanh nghiệp thì xu hướng “liên doanh, liên kết - hợp tác vững mạnh” cũng nảy sinh như một nhu cầu tất yếu trong xã hội hiện đại. Sự cạnh tranh và quy luật đào thải khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải có sự đoàn kết, chung lưng góp sức trước hết là vì sự tồn tại, vì lợi ích và tương lai của chính mình. Hơn lúc nào hết, sự ra đời của một tổ chức tập hợp, liên kết, hỗ trợ và đại diện giờ đây đã trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổ chức này sẽ thay họ làm nhiệm vụ của người phát ngôn, đại diện cho quyền lợi và mong muốn chung của các doanh nghiệp, là cầu nối liên kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Trước thực tế đó, ngày 21 tháng 12 năm 1995, Câu lạc bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đã ra đời theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Ngày 15 tháng 5 năm 2000, Câu lạc bộ chính thức đổi tên thành Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, gọi tắt là HASMEA (Hanoi Small and Medium Enterprises Association).

Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1632/QĐ-UBND đổi tên Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (HASMEA) thành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, tên viết tắt là HANOISME.

Xem thêm tại website: http://hanoisme.vn/uy-vien-ban-chap-hanh.htm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây